Yönetim Kurulu Başkanlığından İlan :

Ana Haber ©
18:30 - 19:00
Paz
18 Şubat 2018
 
 

Ticaret Unvanı

MEGABİRLİK GAZETECİLİK BASIN YAYIN REKLAM AJANS

PRODÜKSİYON BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası

10372

Yönetim Kurulu Başkanlığından İlan  :

Şirketimizin 2014 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulunun isteği üzerine 05 Haziran 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat: 17:30’da Afyon-İzmir Karayolu 10.Km. İkbal Otel Afyonkarahisar adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya katılmaları ilan olunur.

Kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekaletname şekli aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2014 mali yılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları toplantıya takaddüm eden 15 gün süreyle Şirketimizin Afyon-İzmir Karayolu 5.km. Kanal 3 Hizmet Binası AFYONKARAHİSAR adresinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Adına

Hüsnü Serteser

Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem maddeleri :

1.Açılış, yoklama ve divan teşekkülü,

2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

  1. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

4.2014 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

  1. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakeresi ve tasdiki,

6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

7.Sermayenin 800.000 TL den 3.300.000 TL çıkarılması, artırılan sermayenin mümkün olması halinde ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanması, mümkün olmayan kısmının ise alacağı olmayan ortaklardan nakden karşılanmasının görüşülmesi,

8.Dilek ve temenniler,

9.Kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Megabirlik Gazetecilik Basın Yayın Reklam Ajans Prodüksiyon Bilişim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 05.Haziran 2015 tarihinde Afyon-İzmir Karayolu 10.km. İkbal Otel AFYONKARAHİSAR adresinde saat:17:30’da yapılacak 2014 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya

………………………………………………..’yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye miktarı         :

Vekalet Verenin

 

(İsim-İmza-tarih)

Hisse Adet                 :

Oy miktarı                  :

Adresi             :

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

BASIN 83811                                                                                                        www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Saadettin Ulusoy & 3. Boyut Her Pazartesi  20:00 de Kanal 3 Ekranlarında
Saadettin Ulusoy & 3. Boyut